Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 2169/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/11/2013
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày hiệu lực: 11/11/2013
Quyết định số 2169/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia...
Còn liệu lực

Nội dung trích yếu :
về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục các nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1199 lượt ]Quay lại