Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 2157/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 11/11/2013
Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày hiệu lực: 11/11/2013
Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020
Còn liệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2013-2020;