Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1196/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/07/2013
Người ký: Thủ tướng Chính phủ
Ngày hiệu lực: 01/08/2013
Số: 1196/QĐ-TTg Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1196-QD-TTg.doc Dung lượng: 27 Kb [ Tải về 33 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên