Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 27/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 19/05/2013
Người ký: Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 05/07/2013
Số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 27-2013.pdf Dung lượng: 224.84 Kb [ Tải về 7 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật