Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 693/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 06/05/2013
Người ký: Phó Thủ tướng: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày hiệu lực: 06/05/2013
Số 693/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 693_QD-TTg_danh_muc_chi_tiet_loai_hinh__t.pdf Dung lượng: 1.12 Mb [ Tải về 17 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ