Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 2091/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 28/12/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 28/12/2012
Số 2091/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 2091_QD-TTg_12218862.pdf Dung lượng: 751.1 Kb [ Tải về 12 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020