Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 160/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/01/2013
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Ngày hiệu lực: 15/01/2013
Số 160/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 (Kế hoạch hành động)
Còn liệu lực

Nội dung trích yếu :
Về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015