Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1895/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/12/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 17/12/2012
Số 1895/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1895.2012.QD-TTG.doc Dung lượng: 141 Kb [ Tải về 21 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020