Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1896/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 17/12/2012
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Ngày hiệu lực: 17/12/2012
Số 1896/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1896.QD-TTg.pdf Dung lượng: 128.98 Kb [ Tải về 15 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020