Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1892/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 14/12/2012
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Ngày hiệu lực: 14/12/2012
Số 1892/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1892.QD-TTg.pdf Dung lượng: 188.12 Kb [ Tải về 4 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020