Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1776/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 21/11/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 21/11/2012
Số 1776/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư vùng...
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1776.QD-TTg.pdf Dung lượng: 148.89 Kb [ Tải về 686 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoàn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020