Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 53/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 22/11/2012
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Ngày hiệu lực: 15/01/2013
Số 53/2012/QĐ-TTg về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 53.2012.QD-TTg.PDF Dung lượng: 184.39 Kb [ Tải về 3 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống