Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 47/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/11/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 20/12/2012
Số 47/2012/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 47-2012.pdf Dung lượng: 206.55 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm