Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1199/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 31/08/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 31/08/2012
Số 1199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2012-2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1199.QD-TTg.PDF Dung lượng: 430.9 Kb [ Tải về 6 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 1199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2012-2015