Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1210/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/09/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 05/09/2012
Số 1210/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1210.QD-TTg.pdf Dung lượng: 383.48 Kb [ Tải về 51 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 1210/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015