Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 950/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 25/07/2012
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Ngày hiệu lực: 25/07/2012
Số 950/QĐ-TTg Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng dến năm 2030
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 950-2012-QD-TTg.pdf Dung lượng: 225.06 Kb [ Tải về 15 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 950/QĐ-TTg Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng dến năm 2030