Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 30/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/07/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 06/09/2012
Số 30/2012/QĐ-TTg Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: QD_30-2012-TTg.pdf Dung lượng: 173.03 Kb [ Tải về 30 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1594 lượt ]Quay lại