Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 799/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/06/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 27/06/2012
Số 799/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia (Chương trình REDD+)
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 799_QD-TTg.pdf Dung lượng: 220.67 Kb [ Tải về 14 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 799/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nổ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng" giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Chương trình REDD+)