Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 76/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/09/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/11/2015
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 76.signed_01.pdf Dung lượng: 2.42 Mb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.