Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 80/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/09/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 10/11/2015
Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 80.signed.pdf Dung lượng: 235.61 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hanh một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.