Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 59/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/06/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 05/08/2015
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 59.signed.pdf_quan_ly_du_an_dau_tu.pdf Dung lượng: 2.98 Mb [ Tải về 85 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.