Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 58/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/06/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/08/2015
Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 58.signed.pdf_xu_phat_trong_linh_vuc_quan_ly_tai_san.pdf Dung lượng: 214.14 Kb [ Tải về 9 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.