Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/NQ-CP
Ngày ban hành: 15/04/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 15/04/2015
Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 26_NQ-CP.signed.pdf Dung lượng: 1.74 Mb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.