Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 120/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/12/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/02/2015
Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 120-nd.signed.pdf Dung lượng: 358.47 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.