Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 46/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/05/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ngày hiệu lực: 15/07/2012
Số 46/2012/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày08/11/2006.
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: ND46CP_2012.pdf Dung lượng: 658.88 Kb [ Tải về 30 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2160 lượt ]Quay lại