Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 70/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 02/07/2013
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 16/08/2013
Số 70/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 70_2013_ND-CP_13220563.pdf Dung lượng: 89.13 Kb [ Tải về 22 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ