Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 16/NQ-CP
Ngày ban hành: 14/01/2013
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 14/01/2013
Số 16/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 16-nq.pdf Dung lượng: 424.54 Kb [ Tải về 40 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2053 lượt ]Quay lại