Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 01/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/01/2013
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/03/2013
Số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 01.2013.ND-CP.doc Dung lượng: 75 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ