Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 81/NQ-CP
Ngày ban hành: 04/12/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 04/12/2012
Số 81/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư...
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 81.NQ-CP.pdf Dung lượng: 207.52 Kb [ Tải về 27 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"