Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 92/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 08/11/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/01/2013
Số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 92.2012.ND-CP.pdf Dung lượng: 959.4 Kb [ Tải về 7 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo