Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 72/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/09/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 10/11/2012
Số 72/2012/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 72.2012.ND-CP.pdf Dung lượng: 503.62 Kb [ Tải về 4 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số 72/2012/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật