Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Văn bản Trung Ương
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 181 TB/TW
Ngày ban hành: 03/09/2008
Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày hiệu lực: 03/09/2008
Thông báo 181-TB/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Còn liệu lực

Nội dung trích yếu :
Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1160 lượt ]Quay lại