Get Adobe Flash player

Văn bản

       Tên văn bảnNgày ban hànhXem / Tải về
Năm 2008 (1 văn bản)
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Thông báo 181-TB/TW về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Số/Ký hiệu: 181 TB/TW ; Người ký: Trương Tấn Sang
Đã xem: 1485 lượt / Tải về: 42 lượt
03/09/2008
Năm 2009 (2 văn bản)
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Số/Ký hiệu: Số 69/2009/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2501 lượt / Tải về: 37 lượt
13/08/2009
  Tháng 11 (1 văn bản)
    Số 99/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Số/Ký hiệu: 99/2009/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4607 lượt / Tải về: 317 lượt
02/11/2009
Năm 2012 (30 văn bản)
  Tháng 5 (4 văn bản)
    Số 13/NQ-CP Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Số/Ký hiệu: 13/NQ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1478 lượt / Tải về: 1 lượt
10/05/2012
    Số 46/2012/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày08/11/2006.
Số/Ký hiệu: 46/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đã xem: 2773 lượt / Tải về: 36 lượt
22/05/2012
    Số 45/2012/NĐ-CP. Nghị định về khuyến công.
Số/Ký hiệu: 45/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đã xem: 2626 lượt / Tải về: 44 lượt
21/05/2012
    42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số/Ký hiệu: 42/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2555 lượt / Tải về: 6 lượt
11/05/2012
  Tháng 6 (3 văn bản)
    Số 52/2012/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
Số/Ký hiệu: 52/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đã xem: 2795 lượt / Tải về: 11 lượt
14/06/2012
    Số 54/2012/NĐ-CP Bổ sung, sửa đổi một số điều Nghị định số 39/4/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp
Số/Ký hiệu: 54/2012//NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2762 lượt / Tải về: 11 lượt
22/06/2012
    Số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 55/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2621 lượt / Tải về: 12 lượt
28/06/2012
  Tháng 7 (1 văn bản)
    Số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Số/Ký hiệu: 59/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2699 lượt / Tải về: 11 lượt
23/07/2012
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Số 40/NQ-CP về ban hành Chương trình hoạt động triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: Số 40/NQ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1806 lượt / Tải về: 50 lượt
09/08/2012
  Tháng 9 (6 văn bản)
    Số 66/2012/NĐ-CP quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Số/Ký hiệu: 66/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2704 lượt / Tải về: 11 lượt
06/09/2012
    Số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Số/Ký hiệu: 65/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2928 lượt / Tải về: 40 lượt
06/09/2012
    số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 71/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2750 lượt / Tải về: 4 lượt
19/09/2012
    Số 64/2012/NĐ-CP về việc cấp giấy phép xây dựng
Số/Ký hiệu: Số 64/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2593 lượt / Tải về: 16 lượt
04/09/2012
    Số 68/2012/ND-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 68/2012/ND-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2712 lượt / Tải về: 7 lượt
12/09/2012
    Số 72/2012/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
Số/Ký hiệu: 72/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2719 lượt / Tải về: 4 lượt
24/09/2012
  Tháng 10 (8 văn bản)
    Số 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
Số/Ký hiệu: 75/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2565 lượt / Tải về: 9 lượt
03/10/2012
    Số 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo
Số/Ký hiệu: 76/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2730 lượt / Tải về: 4 lượt
03/10/2012
    Số 77/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2012
Số/Ký hiệu: 77/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2416 lượt / Tải về: 6 lượt
05/10/2012
    Số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu...
Số/Ký hiệu: 79/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2657 lượt / Tải về: 11 lượt
05/10/2012
    Số 82/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính
Số/Ký hiệu: 82/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2763 lượt / Tải về: 12 lượt
09/10/2012
    Số 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Số/Ký hiệu: 83/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2650 lượt / Tải về: 5 lượt
09/10/2012
    Số 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: Số 88/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2759 lượt / Tải về: 3 lượt
23/10/2012
    Số 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
Số/Ký hiệu: Số 86/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2556 lượt / Tải về: 0 lượt
19/10/2012
  Tháng 11 (5 văn bản)
    Số 93/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009
Số/Ký hiệu: 93/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2752 lượt / Tải về: 3 lượt
08/11/2012
    Số 90/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội Vụ
Số/Ký hiệu: 90/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2640 lượt / Tải về: 8 lượt
05/11/2012
    Số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
Số/Ký hiệu: 92/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2920 lượt / Tải về: 7 lượt
08/11/2012
    Số 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 95/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2695 lượt / Tải về: 1 lượt
12/11/2012
    Số 102/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Kiểm ngư
Số/Ký hiệu: 102/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2605 lượt / Tải về: 7 lượt
29/11/2012
  Tháng 12 (2 văn bản)
    Số 81/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư...
Số/Ký hiệu: 81/NQ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1630 lượt / Tải về: 27 lượt
04/12/2012
    Số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang, cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 105/2012/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2567 lượt / Tải về: 37 lượt
17/12/2012
Năm 2013 (42 văn bản)
  Tháng 1 (8 văn bản)
    Số 16/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao
Số/Ký hiệu: 16/NQ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2298 lượt / Tải về: 40 lượt
14/01/2013
    Số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Số/Ký hiệu: 02/NQ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1618 lượt / Tải về: 3 lượt
07/01/2013
    Số 04/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Số/Ký hiệu: 04/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2578 lượt / Tải về: 4 lượt
07/01/2013
    Số 06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Số/Ký hiệu: 06/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2858 lượt / Tải về: 19 lượt
09/01/2013
    Số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
Số/Ký hiệu: 01/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2450 lượt / Tải về: 1 lượt
03/01/2013
    Số 10/2013/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 10/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2375 lượt / Tải về: 2 lượt
11/01/2013
    Số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Số/Ký hiệu: 11/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2732 lượt / Tải về: 2 lượt
14/01/2013
    Số 03/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trư
Số/Ký hiệu: 03/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2517 lượt / Tải về: 4 lượt
04/01/2013
  Tháng 4 (1 văn bản)
    Số 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
Số/Ký hiệu: 34/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2551 lượt / Tải về: 5 lượt
22/04/2013
  Tháng 5 (1 văn bản)
    Số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
Số/Ký hiệu: 52/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2309 lượt / Tải về: 1 lượt
16/05/2013
  Tháng 6 (3 văn bản)
    Số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 59/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2364 lượt / Tải về: 3 lượt
17/06/2013
    Số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu: 63/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2334 lượt / Tải về: 18 lượt
27/06/2013
    Số 66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Số/Ký hiệu: 66/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2488 lượt / Tải về: 57 lượt
27/06/2013
  Tháng 7 (3 văn bản)
    Số 70/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 70/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2494 lượt / Tải về: 24 lượt
02/07/2013
    Số 80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Số/Ký hiệu: 80/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2542 lượt / Tải về: 2 lượt
19/07/2013
    Số 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
Số/Ký hiệu: 84/2013/NĐ-CP ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2455 lượt / Tải về: 5 lượt
25/07/2013
  Tháng 9 (3 văn bản)
    Số 111/2013/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 111/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2407 lượt / Tải về: 2 lượt
30/09/2013
    số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Số/Ký hiệu: 110/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2458 lượt / Tải về: 2 lượt
24/09/2013
    Số 105/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Số/Ký hiệu: 105/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2367 lượt / Tải về: 2 lượt
16/09/2013
  Tháng 10 (7 văn bản)
    Số 112/2013/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 112/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2360 lượt / Tải về: 11 lượt
02/10/2013
    Số 115/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 115/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2667 lượt / Tải về: 3 lượt
03/10/2013
    Số 114/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Số/Ký hiệu: 114/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2445 lượt / Tải về: 1 lượt
03/10/2013
    Số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật...
Số/Ký hiệu: 121/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2445 lượt / Tải về: 1 lượt
10/10/2013
    Số 125/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 125/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3239 lượt / Tải về: 62 lượt
14/10/2013
    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua
Số/Ký hiệu: 145/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2028 lượt / Tải về: 5 lượt
29/10/2013
    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
Số/Ký hiệu: 139/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1897 lượt / Tải về: 1 lượt
22/10/2013
  Tháng 11 (16 văn bản)
    Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Số/Ký hiệu: 160/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2354 lượt / Tải về: 8 lượt
12/11/2013
    Chính phủ ban hành Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
Số/Ký hiệu: 171/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2452 lượt / Tải về: 7 lượt
13/11/2013
    Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số/Ký hiệu: 162/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2135 lượt / Tải về: 0 lượt
12/11/2013
    Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Số/Ký hiệu: 155/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1976 lượt / Tải về: 1 lượt
11/11/2013
    Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Số/Ký hiệu: 157/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2026 lượt / Tải về: 1 lượt
11/11/2013
    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện...
Số/Ký hiệu: 165/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2070 lượt / Tải về: 1 lượt
12/11/2013
    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
Số/Ký hiệu: 173/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2376 lượt / Tải về: 1 lượt
13/11/2013
    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 179/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2561 lượt / Tải về: 5 lượt
14/11/2013
    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Số/Ký hiệu: 158/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2151 lượt / Tải về: 7 lượt
12/11/2013
    Chính phủ ban hành các Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Số/Ký hiệu: 166/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2185 lượt / Tải về: 3 lượt
12/11/2013
    Chính phủ ban hành 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy...
Số/Ký hiệu: 167/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2275 lượt / Tải về: 3 lượt
12/11/2013
    Số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón
Số/Ký hiệu: 202/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2255 lượt / Tải về: 1 lượt
27/11/2013
    Số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
Số/Ký hiệu: 203/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2202 lượt / Tải về: 1 lượt
28/11/2013
    Số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Số/Ký hiệu: 201/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2145 lượt / Tải về: 0 lượt
27/11/2013
    Số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
Số/Ký hiệu: 192/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2432 lượt / Tải về: 1 lượt
21/11/2013
    Số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Số/Ký hiệu: 188/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2191 lượt / Tải về: 1 lượt
20/11/2013
Năm 2014 (6 văn bản)
  Tháng 11 (2 văn bản)
    Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Số/Ký hiệu: số 102/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1827 lượt / Tải về: 9 lượt
10/11/2014
    Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế
Số/Ký hiệu: 108/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1912 lượt / Tải về: 1 lượt
20/11/2014
  Tháng 12 (4 văn bản)
    Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.
Số/Ký hiệu: 126/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1874 lượt / Tải về: 2 lượt
31/12/2014
    Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Số/Ký hiệu: 127/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1879 lượt / Tải về: 0 lượt
31/12/2014
    Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 120/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1933 lượt / Tải về: 0 lượt
17/12/2014
    Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
Số/Ký hiệu: 123/2014/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1751 lượt / Tải về: 3 lượt
25/12/2014
Năm 2015 (42 văn bản)
  Tháng 1 (1 văn bản)
    Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Số/Ký hiệu: 03/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1810 lượt / Tải về: 0 lượt
06/01/2015
  Tháng 2 (10 văn bản)
    Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2
Số/Ký hiệu: 224/QĐ-TTg ; Người ký: Hoàng Trung Hải
Đã xem: 860 lượt / Tải về: 0 lượt
12/02/2015
    Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 16/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2386 lượt / Tải về: 31 lượt
14/02/2015
    Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 18/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1879 lượt / Tải về: 0 lượt
14/02/2015
    Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuố
Số/Ký hiệu: 17/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1683 lượt / Tải về: 5 lượt
14/02/2015
    Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủ
Số/Ký hiệu: 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2167 lượt / Tải về: 22 lượt
27/02/2015
    Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
Số/Ký hiệu: 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1968 lượt / Tải về: 13 lượt
16/02/2015
    Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Số/Ký hiệu: 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1731 lượt / Tải về: 7 lượt
16/02/2015
    Số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Số/Ký hiệu: 19/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1672 lượt / Tải về: 0 lượt
14/02/2015
    Nghị định số 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Số/Ký hiệu: 20/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1647 lượt / Tải về: 1 lượt
14/02/2015
    Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh...
Số/Ký hiệu: 21/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1773 lượt / Tải về: 2 lượt
14/02/2015
  Tháng 3 (5 văn bản)
    Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
Số/Ký hiệu: 33/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2176 lượt / Tải về: 22 lượt
17/03/2015
    Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Công chứng
Số/Ký hiệu: 29/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1832 lượt / Tải về: 1 lượt
15/03/2015
    Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Số/Ký hiệu: 30/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1832 lượt / Tải về: 5 lượt
17/03/2015
    Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Công sản Việt Nam,
Số/Ký hiệu: 26/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1970 lượt / Tải về: 7 lượt
09/03/2015
    Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Số/Ký hiệu: 32/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1596 lượt / Tải về: 0 lượt
25/03/2015
  Tháng 4 (7 văn bản)
    Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1003 lượt / Tải về: 1 lượt
15/04/2015
    Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Số/Ký hiệu: 35/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1850 lượt / Tải về: 0 lượt
13/04/2015
    Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Số/Ký hiệu: 37/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2076 lượt / Tải về: 0 lượt
22/04/2015
    Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc ...
Số/Ký hiệu: 39/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1728 lượt / Tải về: 0 lượt
27/04/2015
    Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu
Số/Ký hiệu: 38/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1660 lượt / Tải về: 0 lượt
24/04/2015
    Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Số/Ký hiệu: 37/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1855 lượt / Tải về: 0 lượt
22/04/2015
    Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ...
Số/Ký hiệu: 40/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1594 lượt / Tải về: 1 lượt
27/04/2015
  Tháng 5 (9 văn bản)
    Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
Số/Ký hiệu: 43/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1601 lượt / Tải về: 1 lượt
06/05/2015
    Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động do đo đạc và bản đồ.
Số/Ký hiệu: 45/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1547 lượt / Tải về: 0 lượt
06/05/2015
    Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.
Số/Ký hiệu: 41/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1702 lượt / Tải về: 2 lượt
05/05/2015
    Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
Số/Ký hiệu: 44/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1672 lượt / Tải về: 0 lượt
06/05/2015
    Nghị định số 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Số/Ký hiệu: 47/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2199 lượt / Tải về: 24 lượt
14/05/2015
    46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Số/Ký hiệu: 46/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1644 lượt / Tải về: 2 lượt
12/05/2015
    Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 về cấp ý kiến pháp lý
Số/Ký hiệu: 51/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1796 lượt / Tải về: 0 lượt
26/05/2015
    Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Số/Ký hiệu: 52/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1679 lượt / Tải về: 0 lượt
28/05/2015
    Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 53/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2037 lượt / Tải về: 14 lượt
29/05/2015
  Tháng 6 (4 văn bản)
    Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
Số/Ký hiệu: 54/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2166 lượt / Tải về: 6 lượt
08/06/2015
    Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Số/Ký hiệu: 55/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1606 lượt / Tải về: 3 lượt
09/06/2015
    Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 58/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1913 lượt / Tải về: 9 lượt
16/06/2015
    Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số/Ký hiệu: 59/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2631 lượt / Tải về: 85 lượt
18/06/2015
  Tháng 8 (2 văn bản)
    Nghị định 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 67/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1645 lượt / Tải về: 0 lượt
14/08/2015
    Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phá
Số/Ký hiệu: 65/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1635 lượt / Tải về: 0 lượt
07/08/2015
  Tháng 9 (4 văn bản)
    Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 về phòng không nhân dân
Số/Ký hiệu: 74/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1731 lượt / Tải về: 4 lượt
09/09/2015
    Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 17/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 80/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2472 lượt / Tải về: 11 lượt
17/09/2015
    Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.
Số/Ký hiệu: 76/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1695 lượt / Tải về: 0 lượt
10/09/2015
    Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Số/Ký hiệu: 79/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1596 lượt / Tải về: 3 lượt
14/09/2015
Năm 2016 (1 văn bản)
  Tháng 8 (1 văn bản)
    Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020
Số/Ký hiệu: 73/NQ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 179462 lượt / Tải về: 127 lượt
26/08/2016